Produktfoto

produktfoto modellfly informasjon laget av Kudos media
Produktfoto for Modellfly informasjon

Mørkt produkt på mørk bakgrunn. Dypetsing og lightroom arbeid.    

Produktfoto av Kudos media for Modelsport
Produktfoto av RC biler

Produktfoto av fjernstyrte biler i fart og i miljø

Produktfoto i bruk

Produktfoto av vinterkolleksjonen til BIRK 2016

Produktfoto klær og utstyr

Produktfoto i studio med manipulering og fjerning av bakgrunn

Produktfoto sykler

Produktfoto, lightroom og maniulering